پروانه های خیــآلی

ای مرگ دستان ِ سردت را بر پیشانی خســته ام بگذار؛ که این " تــب " فروکش کند

پروانه های خیــآلی

ای مرگ دستان ِ سردت را بر پیشانی خســته ام بگذار؛ که این " تــب " فروکش کند

پروانه های خیــآلی

*

اگر جای مروت نیست، با دنیا مدارا کن

به جای دلخوری، از تنگ بیرون را تماشا کن

*

دل از اعماق دریای صدف های تهی بردار

همین جا در کویر خویش، مروارید پیدا کن

*

چه شوری بهتراز برخوردبرق چشم ها باهم

نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن

*
من ازمرگی سخن گفتم که پیش ازمرگ میاید

به « آه عشق» کاری برتر از اعجاز عیسی کن

*

خطرکن زندگی بی او چه فرقی می کندبامرگ

به اسم صبر، کم با زندگی امروز و فردا کن

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است


مهم نیست این در به کدام پاشنه می چرخد مهم تویی که نه می آیی و نه می روی ...


همه فکر می‌کنند این شعرها برای توست

حال آن‌که من هنووز

برای از تو نوشتن

مشق می‌کنم.

 

ساعت از نیمه گذشته است،


و من به این می اندیشم:


"  اگر کاری که عشق با من کرد با تو می کرد، چند روز دوام می آوردی؟!  "

چه چیز در این جهان غریبانه تر از زنی است که تنهایی اش را بغل می کند و می پوسد

اما حاضر نیست دیگر کسی را دوست بدارد!